Monthly Archives: novembar 2014

Ученици четвртог разреда на настави у матичној школи у Сусеку

Uobičajen

Ученици четвртих разреда из подручних школа јуче су провели дан у матичној школи са предметним наставницима који ће им предавати у у петом разреду. Ученици су стигли у школу видно расположени и срећни јер се осећају великим.

Први час им је држао наставник Сава Нићетин са којим су се деца одушевила, кажу певао је цртао авионе и било им је лепо.Наставник је упознао ученике са својим предметом и начином рада.

Други час је проведен са наставницом Душанком Бабић која је на руском језику децу учила да се предтаве и упознају што је такође било интересантно.

Трећи час су провели са педагогом школе, са ученицима је рађено на тему болести зависности и АИДС-а пошто је у понедељак светски дан борбе против сиде. Ученици су после разговора имали задатак да нацртају знакове забрана за све болести зависности које смо за време часа поменули. Радове ученика ћемо залепити на хамер папир и окачити у хол школе.

Четврти час су имали музичку културу са наставницом светланом Бибер, пошто је доста ученика понело свој инструмент било је музике и песме.

Пети час је учитељица Ана Кукучка ученицима одржала физичко васпитање.

Шести час са наставницом биологије, час који су чекали цео дан. Наставница је са ученицима радила смеше, понели су шећер, со, бибер, уље, паприку и радили огледе са наставницом.

Време до поласка кући провели су са наставником Горан Кеврешан у информатичком кабинету.

Дан је прошао у најбољем реду а ученици су задовољни отишли кући.

Ученици су били видно расположени за сарадњу, јако им се свидело у великој школи како они то кажу и једва чекају

да опет дођу.

2014-11-27 10.04.142014-11-27 10.04.06 2014-11-27 10.03.59 2014-11-27 10.03.54 2014-11-27 10.03.48

Advertisements

ŠKOLSKA 2014/2015 GODINA

Uobičajen

Škola danas

Školske 2014./2015. godine  škola broji 194 učenika od kojih su 75 putnici. Nastava je organizovana u matičnoj školi od I do IV razreda kao razredna nastava gde nastavu izvode  tri profesora razredne nastave, od V do VIII razreda nastavu izvodi 13 profesora i 2 nastavnika.

Radnici školske 2014/2015. godine

Direktor škole: Ilija Pešić

Školski pedagog: Slađana Femić

Sekretar: Amela Kujović Jović

Administrativni radnik: Ljubinka Zdravković

Nastavnici predmetne nastave:

Tatjana Krstić, profesor srpskog jezika

Danijela Vidović Sipić, profesor srpskog jezika

Ružena Kolar, profesor slovačkog jezika

Dušanka Babić, profesor ruskog jezika

Svetlana Biber, profesor muzičke kulture

Stojanka Mumović, profesor likovne kulture

Nikola Lalović, nastavnik istorije i geografije

Sava Nićetin, profesor fizike

Zorica Kosjerina, nastavnik matematike

Marija Radaković, profesor biologije i hemije

Marijana Milutin, profesor biologije i hemije

Goran Kevrešan, nastavnikinformatike i računarstva

Sava Nićetin, nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

Maja Jovanović, profesor fizičke kulture

Nastavnici razredne nastave

Nevenka Šodić, profesor razredne nastave – Susek

Mila Škorić, profesor razredne nastave – Susek

Anna Kukučka, profesor razredne nastave – Susek

Miroslav Bađonski, profesor razredne nastave – Lug

Miluška Kolar, profesor razredne nastave – Lug

Ana Kukučka, profesor razredne nastave  – Sviloš

Eva Turi, profesor razredne nastave – Grabovo

Đurđica Stojković – profesor razredne nastave – Banoštor

Slavka Lončar, nastavnik – Banoštor

Pomoćno tehničko osoblje

Miroslav Nikolić, ložač

Zora Apić, pomoćni radnik

Slađana Vukmirović, pomoćni radnik

Ljubica Broćilović, pomoćni radnik

Marija Begojević, pomoćni radnik

Anica Bernad, pomoćni radnik

Jovica Paroški, domar

            Nastava se izvodi na srpskom i slovačkom jeziku. Od stranih jezika izučavaju se engleski i ruski jezik i to : od I razreda engleski kao strani jezik a od V do VIII razreda ruski kao drugi strani jezik. Većina zaposlenih u školi su putnici iz Beočina i Novog Sada. Korisna površina u matičnoj školi je 1944 m2  od čega 815 m2 čine učionice. U područnom odeljenju u Lugu nastava se izvodi na slovačkom jeziku. U područnom odeljenju u Svilošu postoji odeljenje  IV razreda sa dva učenika nastavu izvodi jedan profesor razredne nastave. U područnom odeljenju u Grabovu postoji kombinovano odeljenje II i III razred gde nastavu izvodi profesor razredne nastave. Škola se 1975. godine pobratimila sa školom “Boža Avramović“ ( od 1996. godine “Vuk Karadžić“) iz Donjeg Zabrđa kod Ugljevika u Republici Srpskoj. Zajednička druženja učenika i nastavnika obe škole učinili su da se pobratime i mesne zajednice Susek i Zabrđe 1976. godine. U školi pored redovne nastave učinici postižu rezultate i u vannastavnim aktivnostima a naročito u sportu. Odbojkaška sekcija U okviru sporta u školi rade sekcije: košarkaška i odbojkaška. Odbojkaška sportska sekcija postiže veoma dobre rezultate. Adresa Škole je :  Osnovna Škola “Jovan Popović“ Susek, Nikole Tesle broj 73. tel/fax. 021/ 878-026

СПИСАК ЧЛАНОВА ШКОЛСКИХ ТИМОВА

Uobičajen
 1. Чланови Стручног већа разредне наставе су

наставници –професори разредне наставе , и то :

 1. Милушка Колар , професор разредне наставе
 2. Мила Шкорић , професор разредне наставе
 3. Анна Кукучка , професор разредне наставе
 4. Мирослав Бађонски , професор разредне наставе
 5. Невенка Шодић , професор разредне наставе – руководилац већа
 6. Ана Кукучка , професор разредне наставе
 7. Ева Тури , професор разредне наставе
 8. Славка Лончар , наставник разредне наставе
 9. Ђурђица Стојковић , професор разредне наставе
 10. Ана Киш, вероучитељ евангелистичке вероисповести,
 11. Зоран Перић , православни вероучитељи
 12. Ђорђе Санчанин , православни вероучитељи
 13. Бранкица Костић, наставнк енглеског језика у подручним школама.
 14. Биљана Љубановић, наставник енглеског језика у нижим разредима матичне школе
 1. Чланови стручног већа природних наука:

1  Марија Радаковић, наставник хемије и биологије-руководилац већа

 1. Зорица Косјерина, наставник математике
 2. Сава Нићетин, наставник физике:
 3. Никола Лаловић, наставник историје и географије
 4. Горан Кеврешан, наставник информатике

3.Чланови стручног већа друштвених наука:

 1. Никола Лаловић, наставник историје и географије и руководилац већа
 2. Ружена Колар, наставник словачког језика
 3. Данијела Видовић Сипић, наставник српског језика као нематерњег
 4. Бојана Драшко, наставник српског језика
 5. Душанка Бабић, наставник руског језика
 6. Биљана Бошњак, наставник енглеског језика

4.Чланови стручног већа за уметност, културу и спорт

 1. Светлана Бибер- наставник музичке културе и руководилац
 2. Горан Кеврешан- наставник техничког образовања
 3. Маја Јовановић- наставник физичког васпитања
 4. Стојанка Мумовић- наставник ликовне културе
 1. Тим за самовредновање:
 1. Ана Кукучка , професор разредне наставе – руководилац тима
 2. Биљана Бошњак, наставник енглеског језика
 3. Слађана Фемић, педагог
 4. Маја Јовановић, наставник физичког васпитања
 5. Душанка Бабић, наставник руског језика
 6. Невенка Шодић, професор разредне наставе

6.Тим за систематизацију и сређивање података чине у оквиру самовредновања:

1.Зорица Косјерина , наставник математике

2.Сава  Нићетин, наставник физике

 1. Стручни актив за развојно планирање:
 1. Илија Пешић, директор
 2. Слађана Фемић, педагог
 3. Данијела Видовић Сипић, наставник српског језика као нематерњег
 4. Маја Јовановић, наставник физичког васпитања
 5. Душанка Бабић, наставник руског језика
 6. Мила Шкорић, наставник разредне наставе
 7. Ева Тури , наставник разредне наставе
 8. Драгана Јелкић, представник родитеља , члан Школског одбора
 9. Стоја Зечевић, представник локалне самоуправе, члан школског одбора
 10. Синиша Јакшић, представник ученика испред Ученичког парламента
 1. Стручни актив за Развој школског програма:
 1. Ђурђица Стојковић, професор разредне наставе-руководилац тима
 2. Милушка Колар, професор разредне наставе
 3. Ружена Колар, наставник словачког језика
 4. Зорица Косјерина , наставник математике
 5. Слађана Фемић, педагог

9.Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, чланови:

 1. Маја Јовановић, руководилац и координатор Школског тима
 2. Душанка Бабић, наставник Руског језика и наставник Грађанског васпитања, координатор истраживања међу ученицима
 3. Данијела Видовић Сипић, наставник Српског језика, члан тима
 4. Бојана Драшко, наставник Српског језика, унос и обрада података истраживања
 5. Слађана Фемић, педагог, координатор истраживања међу запосленима
 6. Невенка Шодић, наставник разредне наставе, члан тима
 7. Никола Лаловић, наставник Историје и Географије, члан тима

10.Тим за стручно усавршавање наставника и унапређење в.-о. рада чине

 1. Марија Радаковић наставник хемије и биологије
 2. Бојана Драшко, наставник српског језика
 3. Сава Нићетин , наставник физике, руководилац тима
 4. Ана Кукучка , наставник разредне наставе
 5. Слађана Фемић, педагог школе

11.Стручни тим за Инклузивно образовање :

 1. Мирослав Бађонски – професор разредне наставе-руководилац тима
 2. Невенка Шодић – професор разредне наставе
 3. Ђурђица Стојковић – професор разредне наставе
 4. Анна Кукучка- професор разредне наставе
 5. Бојана Драшко – наставник српског језика
 6. Ева Тури –професор разредне наставе
 7. Слађана Фемић – педагог школе
 8. Илија Пешић – директор

12.Тим за професионалну орјентацију

 1. одељенски старешина VIII /1разреда Маја Јовановић, наставник историје и географије
 2. одељенски старешина VII /1разреда Данијела Видовић Сипић , наставник српског језика
 3. педагог школе Слађана Фемић–руководилац тима за професионалну орјентацију
 4. Душанка Бабић разредни старешина VI разреда

Педагошки колегијум чине

 1. директор школе Илија Пешић ,
 2. стручни сарадник -педагог школе Слађана Фемић,
 3. стручни сарадник – библиотекар и руководилац Тима за развојно планирање,Данијела Видовић Сипић
 4. руководилац Сручног већа наставника разредне наставе Mилушка Колар ,
 5. руководилац стручног већа природих наука , Марија Радаковић,и руководилац тима за стручно усавршавање
 6. руководилац стручног већа друштвених наука, Никола Лаловић ,
 7. руководилац стручног већа за уметност , културу и спорт , Светлана Бибер.

Школски тим за школску хигијену

Лица које је делегирао директор школе

 1. Никола Лаловић , наставник историје и географије ,
 2. Невенка Шодић , професор разредне наставе,
 3. Маја Јовановић , наставник физичког васпитања
 4. Драгана Јелкић , председник савета родитеља
 5. Синиша Јакшић, председник ученичког парламента и ученик осмог разреда
 6. Ивана Јелкић, председник ученичког парламента и ученик осмог разреда

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

– Записник Наставничког већа: Бојана Драшко

– Преглед Дневника образовно-васпитног рада и Дневника осталих активности : Данијела Видовић Сипић и педагог школе Слађана Фемић

– Преглед Матичних књига: Милушка Колар и педагог школе Слађана Фемић

-задужен за редовну контролу евиденције изостанака ученика :  Никола Лаловић и педагог школе Слађана Фемић